Domain

Bảng giá Domain Việt Nam

Domain Phí khởi tạo Phí duy trì (theo năm) Đăng ký
.VN
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
.com.vn | .net.vn |.biz.vn .edu.vn |.info.vn | .biz.vn/ .name.vn |.pro.vn | .health.vn | .name.vn | .gov.vn | .org.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ/năm

Bảng giá Domain Quốc tế

Domain Phí khởi tạo Phí duy trì (theo năm) Đăng ký
.co.uk
Free
9.99 USD/năm
.biz | .com | .net | .org | .info | .us
Free
10.59 USD/năm
.eu
Free
10.99 USD/năm
.asia | .ws
Free
15 USD/năm
.tel
Free
15.99 USD/năm
.mobi
Free
18.99 USD/năm
.cc
Free
29 USD/năm
.bz
Free
22.99 USD/năm
.me
Free
29.59 USD/năm
.tv
Free
32 USD/năm

Giới thiệu Domain

Tên miền - Domain name: Là địa chỉ website của bạn trên Internet, nó thường được đặt kèm với tên và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước, không thể có 2 chủ thể cùng có một tên miền.
Việc đăng ký tên miền tuân theo nguyên tắc chung là: "Đăng ký trước, cấp phát trước". Chính vì vậy, nếu bạn chậm đăng ký, rất có thể tên tuổi, thương hiệu và nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của bạn đã bị người khác đăng ký trước hoặc rao bán.